TECHΌροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

Ιανουάριος 8, 2018

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία MATRIXPRESS PC (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») μέσω της ιστοσελίδας https://www.matrixlife.gr, στον οποίο καλεί τους χρήστες της σελίδας να συμμετάσχουν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους.

2. Οδηγίες Συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1: ο/η συμμετέχων αφήνει σχόλιο στο αντίστοιχο πεδίο στο κάτω μέρος της σελίδας του διαγωνισμού.
Βήμα 2 (προαιρετικό): ο/η συμμετέχων κάνει like στην σελίδα μας στο facebook @MatrixLifeGR για επιπλέον συμμετοχή.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Παρασκευή 08/02/2019 έως και την Παρασκευή 08/03/2019, ώρα 24:00.

4. Δώρα Διαγωνισμού

Ένας (1) νικητής που συγκεκριμένα κερδίζει ένα (1) smartphone Huawei P Smart.

5. Έγκυρη Συμμετοχή & Δικαίωμα Συμμετοχής

Έγκυρη Συμμετοχή ορίζεται κάθε συμμετοχή η οποία θα έχει ακολουθήσει τις ανωτέρω οδηγίες εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τη «Διάρκεια Διαγωνισμού». Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ανήλικοι άνω των 16 ετών, οι οποίοι έχουν την συναίνεση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων την γονική μέριμνα σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού καθώς και να αποκλείσει όποιον δεν την έχει. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται με τη συμμετοχή τους πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης/συμμετοχής. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και Ανακοίνωση

Μετά τη Λήξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα σε διάστημα μέχρι και πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής μέσα από κλήρωση.
Ο ένας (1) τυχερός νικητής θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 11/03/2019 μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού στο site του Διοργανωτή https:/www.matrixlife.gr/.
Απαιτείται επιβεβαίωση της αποδοχής του δώρου, αποστέλλοντας προσωπικό μήνυμα στο email του Διοργανωτή [email protected] Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων καθυστέρησης από λόγους ανωτέρας βίας), τότε ο Διοργανωτής, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

7. Παραλαβή Δώρου – Άρνηση αποδοχής του Δώρου

Ο τρόπος παραλαβής του δώρου από τον νικητή θα καθοριστεί μετά από επικοινωνία του Διοργανωτή μαζί του. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων του Διαγωνισμού, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση του Δώρου σε αυτόν. Μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/του νικητή του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

9. Ευθύνη Διοργανωτή

Ο Διοργανωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή μικρότερης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του με απλή ανάρτηση στην ιστοσελίδα https://www.matrixlife.gr. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

10. Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

MatrixLife

45 σχόλια

 • αριστειδης

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 10:17 πμ

  καλή επιτυχία στο διαγωνισμό σας!

  Απάντηση

 • Αμαλία Κουκου

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 10:47 πμ

  Θα ήθελα πολύ να κερδίσω, γιατί το δικο μου κινητο θέλει άμεση αντικατασταση….!

  Απάντηση

 • Αμαλία Κουκου

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 10:50 πμ

  Πολύ ωραίος διαγωνισμός!

  Απάντηση

 • Dimitrios

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 11:43 πμ

  Teleioo. Apodexomai

  Απάντηση

 • ΠΑΣΧΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 1:12 μμ

  HUAWEI DID IT AGAIN…!!! 😍

  Απάντηση

 • Νίκος

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 1:55 μμ

  Πολύ Ωραίο το θέλω.

  Απάντηση

 • σοφια μαργατινα

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 2:02 μμ

  ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ!!! ΤΕΛΕΙΟ!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!
  ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.
  FACEBOOK: Sofia Marga

  Απάντηση

 • Νίκος Μιχαλας

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 2:10 μμ

  Εύχομαι να είμαι ο τυχερός το θέλω πάρα πολύ αυτό το δώρο γιατί το κινητό μου είναι παλιό και δεν έχω δυνατότητα να πάρω άλλο Ευχαριστούμε τους διαχειριστές και καλή τύχη σε όλους

  Απάντηση

 • γιωτα καλακου

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 3:20 μμ

  ποση χαρα μας δινετε μας κανετε ευτιχισμενους

  Απάντηση

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 4:20 μμ

  Καλη επιτυχια σε ολους μας!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Απάντηση

 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 4:25 μμ

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

  Απάντηση

 • Chrisa

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 5:11 μμ

  MY PRECIOUSSSSS!!!!!!!!

  Απάντηση

 • Νικος

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 5:15 μμ

  Ευχαριστουμε καλη επιτυχια στον διαγωνισμο

  Απάντηση

 • Alexandros Tozinis

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 7:03 μμ

  Υπεροχο δωρο!!
  Σας ευχομαι να εχετε παντα καλες δουλειες!!

  Απάντηση

 • Γιωργος Καλλιγαριδης

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 7:15 μμ

  Αποδέχομαι τους ορους του διαγωνισμού

  Απάντηση

 • Θεανω

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 8:04 μμ

  Αποδέχομαι τους όρους

  Απάντηση

 • Γιώτα Σακελλαρη

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 10:06 μμ

  Ευχαριστούμε θερμά για την υπέροχη προσφορά σας!!!!Καταπληκτικό δώρο!!!
  Πολύ θα ήθελα να είμαι η τυχερή σας!!!Εύχομαι ότι καλύτερο στην σελίδα σας και πολλές πολλές πωλήσεις!!!

  Απάντηση

 • andreas

  Φεβρουάριος 18, 2019 από 11:32 μμ

  Τhe best!!

  Απάντηση

 • Λίνα Συμεωνίδου

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 8:16 πμ

  Υπέροχο μοναδικό δώρο !!! ευχαριστούμε

  Απάντηση

 • ΣΤΟΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 9:59 πμ

  ΤΕΛΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!

  Απάντηση

 • ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΦΑΣΗΣ

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 1:17 μμ

  ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΔΩΡΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ.

  Απάντηση

 • Lemonia Vola

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 2:22 μμ

  Αποδέχομαι τους όρους!!! Πολύ όμορφο δώρο !!!Μακάρι να είμαι η τυχερή!!!! Ευχαριστούμεεεεεε πολύυυυυυυυ !!!!!!

  Απάντηση

 • Αργυρώ

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 2:32 μμ

  Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε διαγωνισμό εύχομαι να κερδίσω ευχαριστώ πολύ

  Απάντηση

 • Sakis

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 3:35 μμ

  Είναι υπέροχο smartphone..!!! Θέλω να το κερδίσω!!! Καλή μας επιτυχία!!!

  Απάντηση

 • Βασιλική Χρυσοβέργη

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 4:20 μμ

  Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο είναι τέλειο !! Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους μας!!!

  Απάντηση

 • Σωτηρης

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 6:58 μμ

  Εμένα μου το κλεπσανε και θα το ήθελα πολυ αυτο το κινητό

  Απάντηση

 • ΘΑΝΑΣΗΣ

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 7:06 μμ

  ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ

  Απάντηση

 • Χριστινα

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 9:20 μμ

  Ελπιζω να ειμαι τυχερη.ευχαριστουμε κ καλη επιτυχια σε ολους.

  Απάντηση

 • Λία

  Φεβρουάριος 19, 2019 από 10:21 μμ

  Καλή μου επιτυχία!

  Απάντηση

 • Αντώνης

  Φεβρουάριος 20, 2019 από 1:33 πμ

  Να είναι χρήσιμο σε όποιον το κερδίσει!!!

  Απάντηση

 • Ματιλντα

  Φεβρουάριος 20, 2019 από 10:36 πμ

  Υπέροχο καλή επιτυχία!!

  Απάντηση

 • ΧΑΡΗΣ

  Φεβρουάριος 21, 2019 από 8:18 πμ

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΑΣ!ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

  Απάντηση

 • TARA ANTZALA

  Φεβρουάριος 21, 2019 από 1:19 μμ

  Θα ήθελα πολύ να κερδίσω

  Απάντηση

 • Ελένη

  Φεβρουάριος 22, 2019 από 1:32 μμ

  Μακάρι να ειμαι η τυχερη του διαγωνισμού το θελω πολυ το κινητό!!! ☺️ ❤️ 🎁📱🍀

  Απάντηση

 • ΠΕΝΥ κουκουναρη

  Φεβρουάριος 23, 2019 από 3:35 πμ

  Ευχαριστούμε πολύ καλή μας επιτυχία το δώρο σας είναι μοναδικό υπέροχο

  Απάντηση

 • Vickoula Karagasi

  Μάρτιος 3, 2019 από 11:22 πμ

  Ολα τα huawei ειναι καταπληκτικα. Δεν εχουν ανακηρυχθει τα καλυτερα smartphones χωρις λογο. Τελειο δωρο

  Απάντηση

 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

  Μάρτιος 3, 2019 από 11:38 πμ

  Αξιόλογες-Αξιόπιστες συσκευές.

  Απάντηση

 • ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Μάρτιος 5, 2019 από 2:30 μμ

  ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡΟ

  Απάντηση

 • Στέλλα

  Μάρτιος 8, 2019 από 12:16 μμ

  Ευχαριστούμε για το δωράκι

  Απάντηση

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα απαιτούμενα πεδία είναι επισημασμένα *