Η Huawei δημοσιεύει την Eτήσια ‘Eκθεσή της για το 2020

1 Απριλίου, 2021

Η Huawei ανακοίνωσε την Ετήσια Έκθεσή της για το 2020, κλείνοντας το έτος με επιχειρηματική απόδοση σύμφωνα με τις προβλέψεις. Τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις της εταιρείας το 2020 κυμάνθηκαν στα 136.7δις Δολ ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 3.8% ετησίως, και τα καθαρά κέρδη της έφθασαν στα 9.9δις Δολ ΗΠΑ, με αύξηση 3.2% σε ετήσια βάση.
Παρά τις λειτουργικές δυσκολίες που προέκυψαν από τις κυρώσεις των ΗΠΑ το 2019 και το 2020, η Huawei συνέχισε τη συνεργασία της με την KPMG για τον ανεξάρτητο και αντικειμενικό έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων. Το έγγραφο που συντάχθηκε από την KPMG είναι τυπικό μη τροποποιημένο ελεγκτικό έγγραφο. Ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη διαφάνεια αποκαλύπτοντας επιχειρησιακά δεδομένα σε κυβερνήσεις, πελάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους και συνεργάτες.
Το 2020, ο τομέας Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων της Huawei συνέχισε να διασφαλίζει τη σταθερή λειτουργία περισσότερων από 1.500 δικτύων σε περισσότερες από 170 χώρες και περιοχές κατά τη διάρκεια της καθολικής απαγόρευσης εν μέσω COVID-19, τα οποία βοήθησαν στην υποστήριξη της τηλεργασίας, της διαδικτυακής μάθησης και των διαδικτυακών αγορών σε όλο τον κόσμο. Σε συνεργασία με παρόχους, η εταιρεία βοήθησε στο να επιτευχθεί μια ανώτερη εμπειρία σύνδεσης και συνεργάστηκε επίσης παγκοσμίως για την υλοποίηση περισσότερων από 3.000 έργων καινοτομίας 5G σε περισσότερες από 20 βιομηχανίες όπως στους τομείς εξόρυξης άνθρακα, παραγωγής χάλυβα, λιμένων και κατασκευών.

Πέρυσι, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Huawei ενέτειναν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε διαφορετικούς κλάδους και δημιούργησαν ένα ψηφιακό οικοσύστημα «όλων, από όλους και για όλους». Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Huawei παρείχε τεχνογνωσία και λύσεις που αποδείχθηκαν ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του ιού. Ένα παράδειγμα αποτελεί μια διαγνωστική λύση υποβοηθούμενη από τεχνητή νοημοσύνη (AI) που βασίζεται στο HUAWEI CLOUD και βοήθησε τα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο να μειώσουν το βάρος της ιατρικής τους υποδομής. Η Huawei συνεργάστηκε επίσης για την εκκίνηση πλατφορμών τηλεκπαίδευσης που βασίζονται σε Cloud για περισσότερους από 50 εκατομμύρια μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την ανάπτυξη του οικοσυστήματος HarmonyOS και Huawei Mobile Services (HMS), στον τομέα των Καταναλωτικών προϊόντων η Huawei προχώρησε με τη στρατηγική Seamless AI Life (“1 + 8 + N”) για να παρέχει στους καταναλωτές μια έξυπνη εμπειρία σε όλες τις συσκευές και τα σενάρια, εστιάζοντας στο έξυπνο γραφείο, το γυμναστήριο και την υγεία, το έξυπνο σπίτι, το εύκολο ταξίδι και τη διασκέδαση.

«Τον τελευταίο χρόνο παραμείναμε δυνατοί απέναντι στις αντιξοότητες», δήλωσε ο Ken Hu, Deputy Chairman της Huawei. «Συνεχίσαμε να καινοτομούμε για να δημιουργήσουμε αξία για τους πελάτες μας, να βοηθάμε στην καταπολέμηση της πανδημίας και να υποστηρίζουμε τόσο την οικονομική ανάκαμψη όσο και την κοινωνική πρόοδο σε όλο τον κόσμο. Επίσης, εκμεταλλευτήκαμε αυτήν την ευκαιρία για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας, οδηγώντας σε μια απόδοση που σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζει με τις προβλέψεις μας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για την υποστήριξη της κοινωνικής προόδου, της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της αειφόρου ανάπτυξης».