Η LG κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων για 11η συνεχή χρονιά

30 Απριλίου, 2024

Στον διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο της οικιακής ψυχα-γωγίας, η LG αποτελεί αδιαμφισβήτητο ηγέτη με την πρωτοποριακή συμβολή της στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων, κυριαρχώντας στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων OLED για 11 συνεχόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Omdia, η LG κατέκτησε την πρώτη θέση στην πα-γκόσμια αγορά OLED το 2023, με πωλήσεις συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων τηλεο-ράσεων. Με εντυπωσιακό μερίδιο 53% της παγκόσμιας αγοράς τηλεοράσεων OLED με βάση τις πωλήσεις, η LG διατήρησε σταθερά την πρώτη θέση ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς.

Σε μια εποχή που «όσο μεγαλύτερη είναι η τηλεόραση, τόσο το καλύτερο», η επιθυμία απόκτησης πολύ μεγάλων, premium τηλεοράσεων συνεχίζει. Εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης, το μερίδιο των τηλεοράσεων μεγέθους 75 ιντσών και άνω, ξεπέρασε το 20% με βάση τα έσοδα στις αγορές premium τηλεοράσεων, συμπεριλαμβανομένης της Βό-ρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Οι παραγγελίες τηλεοράσεων OLED μεγέθους 75 ιντσών και άνω, έχουν σημειώσει εκρηκτική αύξηση, ξεπερνώντας το 25% με βάση τα έσοδα σε ολόκληρη την αγορά τη-λεοράσεων OLED. Παράλληλα καταγράφεται ετήσια μέση αύξηση σχεδόν 70% τα τε-λευταία πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του περασμένου έτους.


Η LG επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στην αγορά με ένα εντυπωσιακό μερίδιο που πλησιάζει το 60% στις συνολικές παραγγελίες τηλεοράσεων OLED άνω των 75 ιντσών. Η LG διευρύνει ενεργά τη γκάμα των ασύρματων τηλεοράσεων OLED, παρουσιάζο-ντας μοντέλα 97 ιντσών, 83 ιντσών και 77 ιντσών με την πρωτοποριακή λύση ασύρμα-της μετάδοσης 4K/120Hz, επεκτείνοντας τη διαθεσιμότητα των ασύρματων τηλεορά-σεων OLED και καλύπτοντας παράλληλα την αυξανόμενη ζήτηση για εξαιρετικά μεγά-λες premium επιλογές στις αγορές της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.
Η LG ενισχύει τη σειρά τηλεοράσεων OLED με μια διευρυμένη γκάμα μοντέλων α-σύρματων τηλεοράσεων, με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου, προηγμένους επε-ξεργαστές AI, συμπεριλαμβανομένου του επεξεργαστή AI α (Alpha) 11. Οι τελευταίες τηλεοράσεις OLED της LG θα προσφέρουν μια ακόμη πιο εξατομικευμένη εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας με την πλατφόρμα έξυπνης τηλεόρασης webOS.

Οι συνδυασμένες πωλήσεις των τηλεοράσεων OLED και LCD της LG πέρυσι ανήλθαν σε πάνω από 22,53 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας μερίδιο 16,3% στην παγκό-σμια αγορά τηλεοράσεων το 2023 με βάση τα έσοδα. Με περαιτέρω επιλογές που απο-δεικνύουν την υπεροχή της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων, οι τηλεορά-σεις LG QNED διαθέτουν τις τεχνολογίες χρωμάτων Quantum Dot και NanoCell της LG για ακριβή και ζωντανά χρώματα. Με κινητήρια δύναμη τα αξιόλογα μοντέλα QNED, η LG κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην αγορά τηλεοράσεων Quantum Dot LCD πέρυσι με μερίδιο εσόδων 14,7%, εξαιρουμένων των τηλεοράσεων LG NanoCell από αυτό το ποσοστό.
Οι τελευταίες τηλεοράσεις LG QNED διαθέτουν τεχνολογία Mini LED και επεξεργα-στή Alpha 8 AI, ο οποίος διαθέτει 1,3 φορές μεγαλύτερη απόδοση AI σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, τον επεξεργαστή Alpha 7 Gen 6, για πιο ακριβείς διαβαθμίσεις χρωμάτων. Με μια ποικιλόμορφη σειρά, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το μοντέλο της προτίμησής τους, με μεγέθη που κυμαίνονται από 43 ίντσες έως το τεράστιο μοντέ-λο 98 ιντσών.

Οι πωλήσεις της παγκόσμιας αγοράς τηλεοράσεων ξεπέρασαν συνολικά τα 201 εκα-τομμύρια πέρυσι, σημειώνοντας ελαφρά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αποστολές τηλεοράσεων LCD παρέμειναν κάτω από τα 200 εκατομμύρια μονάδες για δεύτερη συνεχή χρονιά, ενώ οι αποστολές τηλεοράσεων OLED, συμπεριλαμβανομέ-νων των τηλεοράσεων της LG, έφτασαν τα 5,6 εκατομμύρια μονάδες.

LG