ΑρχικηΕτικέτα

HP E24mv Conferencing

Νέες οθόνες HP σχεδιασμένες για την εργασία, το σχολείο και το παιχνίδι

Με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς να ανακοινώνουν στρατηγικές για υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας και τους μαθητές να συνεχίζουν την υβριδική μάθηση από το φθινόπωρο, η HP ανακοίνωσε νέες οθόνες για επιχειρήσεις και καταναλωτές για την υποστήριξη του υβριδικού μοντέλου εργασίας και τις ευέλικτες μαθησιακές πλατφόρμες. «Ο τρόπος που εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και παίζουμε έχει αλλάξει για πάντα. Οι οθόνες έχουν αναδειχθεί σε είδη πρώτης ανάγκης για τους επαγγελματίες και τους δια βίου μαθητές καθώς εργάζονται...