Η Microsoft ανοίγει την πόρτα για τις Android εφαρμογές στα Windows 11

25 Μαΐου, 2023

Τον Φεβρουάριο του 2022, το Amazon Appstore στα Windows 11 ξεκίνησε την «καριέρα» του. Στην αρχή, οι χρήστες είχαν πρόσβαση μόνο σε περίπου 50 εφαρμογές Android, αλλά μετά την άρση ορισμένων περιορισμών, οι χρήστες θα έχουν πλέον πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές Android.

Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι μια σημαντική αλλαγή έρχεται στο Amazon Appstore τ των Windows 11. Η εταιρεία επιτρέπει πλέον σε οποιονδήποτε προγραμματιστή με λογαριασμό Amazon Appstore Developer να υποβάλει μια εφαρμογή για διανομή στα Windows 11. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι οι χρήστες Windows 11 είναι πιθανό να δουν μια σημαντική εισροή εφαρμογών Android που μπορούν να κατεβάσουν.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν το κατάστημα εφαρμογών έγινε διαθέσιμο στο κοινό, υπήρχαν μόνο περίπου 50 εφαρμογές Android που ήταν συμβατές με τα Windows 11. Αργότερα η Microsoft αύξησε τον αριθμό σε πάνω από 20.000 εφαρμογές. Επί του παρόντος, το Amazon Appstore φέρεται να διαθέτει πάνω από 50.000 εφαρμογές Android!


Φυσικά αρχικά θα πρέπει οι προγραμματιστές να υποβάλουν τις εφαρμογές τους για το απαραίτητο testing ενώ για να διευκολύνει τη διαδικασία η Microsoft παρέχει οδηγίες για το πώς να κάνουν τις εφαρμογές τους συμβατές με το υποσύστημα Windows για Android (WSA).

Προς το παρόν, το Amazon Appstore είναι διαθέσιμο σε 31 χώρες και η Ελλάδα είναι μια από αυτές.